Handelsbetingelser – opdateret d. 12 februar 2024

COVID-19 forbehold:

Såfremt uddannelse, workshops, foredrag eller andre arrangementer kurser aflyses pga. COVID-19 restriktioner, rykkes de til ny dato eller flyttes til et online arrangement.

Betaling for produkter
Betaling kan ske kontant, via bankoverførsel eller med dankort og kreditkort. Der er ingen risiko forbundet ved køb med betalingskort, da det foregår via en sikker og krypteret forbindelse. Det betyder, at ingen kan aflæse informationer under transaktionen af din betaling.

Alle priser er opgivet i danske kroner og er inklusiv moms for private og eksklusiv moms for virksomheder, medmindre ydelsen er momsfritaget.

Det er i visse tilfælde muligt at købe ydelser på ratebetaling uden ekstra omkostninger. I sådan et tilfælde vil det fremgå af det enkelte produkt eller efter aftale med Coach Nikolaj. Ved for sen betaling påregnes renter i henhold til rentelovens bestemmelser. 1. rate i forbindelse med dit køb, og de følgende rater betales med 30 dages mellemrum.

Køb af online kurser, workshops, uddannelser, forløb, 1:1 sessioner mv
Når du foretager køb af online kurser, uddannelser, workshops, forløb eller 1-1 sessioner ved “Coach Nikolaj ApS” ved Coach Nikolaj er købet som udgangspunkt bindende jf. forbrugeraftaleloven er der ikke fortrydelsesret ved “rekreative fritidsaktiviteter”, hvis det fremgår af aftalen, hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres, der henvises til punktet Fortrydelsesret for, at læse nærmere om dette.

Vi tager ligeledes forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.

Hjælp til din betaling
Det er muligt at forhører som arbejdsplads eller kommune om de vil betale for, at du får hjælp.
Ved arbejdspladser er det oftes muligt, at fratrække omkostningen i din bruttoløn.

For både arbejdsplads og kommunen vil investeringen være minimal i forhold til omkostningerne til en sygemeldt medarbejder, sygedagpenge, ressourceforløb eller potentiel varig udbetaling i fleksjob eller førtidspension.

Deltagelse og aflysning af uddannelser, kurser, workshops, foredrag eller andre arrangementer.
Ved tilmelding af uddannelse, kursus, workshops og foredrag, er din plads først sikret idet du har betalt og din tilmelding er bindende.

Ved forhindring i deltagelse af uddannelse, kurser, workshops, foredrag f.eks. på grund af sygdom eller hvor deltageren ikke selv har kunnet deltage, er det ikke muligt at få kompensationen eller skifte til et andet hold.

Ved uddannelse som afsluttes med certificering kræves det som minimum en deltagelse på mindst 86% fremmøde for at kunne deltage i certificeringen og dermed bestå.

I tilfælde af planlagt fravær eller uopstået fravær, henviser vi til kravet om 86% fremmøde på uddannelsen. Det er dit eget ansvar at indhente det tabte i forbindelse med fravær. Derfor anbefaler vi at du læser grundigt op og ligeledes sparrer med dine kursister.

I tilfælde af at certificeringen ikke kan gennemføres er det muligt at gå til re-certifcering efter aftale. En re-certifcering koster 3.999,- ex. moms.

Som et led i at indhente det tabte i forbindelse med fravær, er det også muligt at købe privat undervisning for 15.000 ex. moms pr. dag.

Ved sygdom hos underviseren forsøges der at finde en erstatnings-gang f.eks. gennem nye afholdelses datoer, som varsles med minimum måned eller anden underviser. I tilfælde af at man er forhindret i at deltage i erstatnings-gangen, er det ikke muligt at få refunderet det indbetalte beløb.

Ved for få tilmeldinger eller uforudsete private omstændigheder forbeholder vi os retten til at aflyse uddannelser, kurser, workshops, foredrag eller andre arrangementer. Ved aflysning vil det være muligt at flytte sin tilmelding til anden uddannelse, kursus m.m. med ledige pladser. Alternativt kan man også få sine penge retur, idet der ingen garanti for at aflyste uddannelser og kurser afholdes på et senere tidspunkt.

Fortrydelsesret

1. Uddannelse, kurser, workshops, foredrag og arrangementer.
I henhold til forbrugeraftaleloven er der ikke fortrydelsesret ved “rekreative fritidsaktiviteter”, hvis det fremgår af aftalen, hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres. Det betyder, at tilmelding og køb af uddannelser og arrangementer er bindende. Du kan derfor ikke forvente, at det betalte beløb ved tilmelding eller køb kan refunderes, hvis du bliver syg eller på anden måde er forhindret i at deltage. 

Du kan dog overdrage din plads til en anden person ved at give “Coach Nikolaj ApS” ved coachnikolaj.dk besked senest 24 timer inden start ved at rette henvendelse på [email protected]

Pladsen må ikke sælges for en højere pris end den er købt og kan kun overdrages til anden person efter aftale med Coach Nikolaj. 


I tilfælde af at det ikke er muligt for dig, at overdrage din plads til en anden person, kan tilmeldingen annulleres ved et gebyr på 75% af den pågældende tjenesteydelses pris, dertil tillægges også et administrationsgebyr på 1199,- DKK ex. moms.

Se evt. www.forbrug.dk

2. Køb af online produkter, webinarer eller andre online arrangementer.
Køb af online-produkter, webinarer, kurser og andre arrangementer hos “Coach Nikolaj ApS” ved Coach Nikolaj er ikke omfattet af fortrydelsesretten, ifølge Forbrugeraftaleloven ”Lov om visse forbrugeraftaler” §17 stk. 2, jf. § 19 stk. 2 nr 2a.

Ved køb af digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikkelig, bortfalder den normale 14 dages fortrydelsesret.

3. 14 dages Tilfredshedsgaranti på online kurser.
Ved køb af online kurser yder vi derfor tilfredsgaranti. Det betyder, at det som kunde hos “Coach Nikolaj ApS” ved Coach Nikolaj er muligt, at få alle pengene refunderet ved køb af online kurser, hvis man har betalt kursets beløb på en gang via engangsbetaling. For at få refunderet sine penge forudsætter det, at man som kunde inden for 14 dage fra købsdato ikke er tilfreds og har set under 20% af kurset.

Dette gør sig dog ikke gældende, hvis du som kunde har købt adgang via vores afdragsordninger eller ratebetaling. I sådan et tilfælde tilbagebetaler vi 75% af det indbetalte beløb indenfor de 14 dages tilfredsgaranti.


Hvis der er gået mere end 14 dage eller man som kunde har set over 20% af kurset frafalder tilfredshedsgarantien.

4. 1:1 Session
Ved afbud af online coaching sessioner, som du har booket og betalt, skal afbud finde sted seneste 24 timer før sessionens begyndelse.
I tilfælde af mangel på dette, kan beløbet ikke refunderes.

Ved sessioner som er booket, og endnu ikke betalt, skal afbud ligeledes finde sted seneste 24 timer før sessionens begyndelse. I tilfælde af mangel på dette, vil du blive opkrævet 600,- DKK.

Levering af produkter
Produkter bliver leveret online via e-mail, oftes med det samme eller i løbet af ganske kort tid. I tilfælde af mangel på levering af online produkter bedes du rette henvendelse til [email protected]

Ved deltage på forløb med live- og/eller online undervisning er det dit ansvar at den computer, mobil eller tablet samt internetforbindelse du deltager fra, kan modtage undervisningen. Det samme gør sig ligeledes gældende for forud optaget videoindhold og lydmateriale.

Coach Nikolaj Aps har ingen forpligtelser til at sikre udgivelse af materialet til evig tid. Online produkter kan købes og bruges til privat. Du er selv ansvarlig for, at downloade tilgængeligt materiale og have opdateret dine mailoplysninger, ligeledes kan Coach Nikolaj ApS ikke holdes ansvarlig for mail, du ikke har modtaget.  

For at sikre korrekt opbevaring, anvendelse og brugsret henvises der til afsnittet om: ophavsret, copyright og brugsret.

Tavshedspligt
På mine uddannelser, workshops, gruppeforløb og andre arrangementer, er du som deltager underlagt tavhedspligt. Tavshedspligten gør sig gældende både fysisk og online og betyder, at du ikke må viderebringe personfølsomme oplysninger om de andre deltagere.

Disclaimer
"Coach Nikolaj ApS" kan ikke direkte eller indirekte, drages til ansvar for nogen form for beslutninger truffet af kunden og deltageren selv, herunder vanskeligheder eller skader, der måtte være konsekvensen af brug af oplysninger eller indhold af videoer, lydfiler, skabeloner, dokumenter, opslag eller anden form for indhold af kurser og digitale produkter, der er tilgengægelig på coachnikolaj.dk eller via sociale medier.

Alle kurser, produkter m.m. anvendes på eget ansvar og "Coach Nikolaj ApS" ved Coach Nikolaj kan ikke holdes ansvarlig for en evt. uhensigtsmæssig virkning eller erstatning.

Online kurser, såvel som deltagelse i foredrag, workshops, uddannelse, kurser og andre arrangementer er ikke en erstatning for psykiater, læge eller anden professionel helbredsmæssige behandling af karakter. 

Materialet ikke tilpasset eller målrettet til eventuelle mentale eller fysiske belastninger herunder f.eks. permanente eller midlertidige diagnoser.

Alle online kurser, digitalt materiale, workshops, foredrag og uddannelser er skabt med henblik på, at bidrage til positiv personlig udvikling til raske mennesker. Materialet kan også have positiv indflydelse på ikke raske mennesker. Hvis du er i tvivl om hvorvidt materialet kan have en positive eller negativ indvirkning, kan du altid kontakte Coach Nikolaj for en indledende samtale.

Det er vigtigt og ligeledes opfordre vi til, at du læser og forstår disse forholdsregler, samt at du har det fulde ansvar for din egen deltagelse samt anvendelse af materialet.

Om ophavsret, copyright og brugsret
Alle rettigheder til mine produkter tilhører "Coach Nikolaj ApS” ved Coach Nikolaj.Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt. "Coach Nikolaj ApS" ved Coach Nikolaj har copyright på alt materiale, der bliver stillet til rådighed for dig, og ingen dele af materialet må bruges eller reproduceres uden Coach Nikolaj’s skriftlige samtykke. Materialet er kun til købers eget personlige brug og må IKKE kopieres, distribueres, deles med andre eller benyttes i nogen form for undervisning af tredjemand. 

Som køber af kurset får du fuld adgang og brugsret til alt indhold, skabeloner og hjælpeark. Køber skal forstås som den person der erhverver sig ydelsen, enten som privatperson eller firma.

Brugsretten tilfalder derfor kun køber og personlig. Erhverves indholdet en virksomhed vil brugsretten til ydelsen alene følge den person der knyttes som kontaktperson for virksomheden ved erhvervelsen.

Det er som privatperson eller virksomheden ikke tilladt at videredistribuere indhold eller adgang til bekendtskaber, ansatte eller medejere idet dette vil ses som et brud på vores handelsbetingelser. Dog er det altid muligt, at rette henvendelse på tilbud af flere adgange i tilfælde af ønske om, at produktet benyttes af flere personer.

I tilfælde af at privatperson eller virksomheder forud for indhentelse af tilbud på flere adgange har videredistribueret indhold og adgange, anses det som brud på handelsbetingelserne og “Coach Nikolaj ApS” ved coachnikolaj.dk forbeholder sig retten til at fakturere personen eller virksomheden for det antal licenser og adgange der har været anvendt i perioden.

Ved køb af et kursus hos “Coach Nikolaj ApS” ved coachnikolaj.dk forpligter du dig dermed til ikke at fremvise, dele eller videredistribuere indhold og materiale til personer der ikke har købt kurset. Der kan forekomme IP kontrol og i tilfælde af overtrædelse af handelsbetingelser, vil der blive opkrævet erstatningskrav, hvis kurset er blevet delt.

Som kunde har du herunder tilladelse til at gøre følgende:
Udskrive dokumenter og anvende skabeloner til eget brug, samt at elektronisk lagre det oprindelige indhold/skabelon til eget senere brug.

Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at overdrage eller videredistribuere dokumenter, indhold, lydfiler, skabeloner eller video til andre på internettet i anden elektronisk form eller fysisk form f.eks. gennem trykte papirs udgaver uden tilladelse.

Force majeure
Force majeure defineres her som krig, epidemier og pandemier, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer.

I tilfælde af force majeure tages der forbehold for, at samtlige forløb, uddannelser, workshops m.m. helt eller delvist, uden varsel, kan rykke eller flyttes.

De arrangementer som kræver fysisk tilstedeværelse vil rykkes til ny dato og hvis muligt flyttes og afholdes online. Afholdes vil i videst muligt omfang ske inden for de oprindeligt fastlagte tidsrammer.

Lovvalg og værneting
Enhver tvist som måtte udspringe af disse betingelser i forbindelse med Aftale eller samhandel mellem parterne, anlægges ved retten i Roskilde. Tvisten skal afgøres efter dansk ret.